InfrastrukTur

Inspektion av infrastruktur

pipe.png

Vi  automatiserar inspektion av infrastruktur så som broar, vägar, gasledningar, kraftledningar och fjärrvärme. Inspektionerna skiljer sig mycket åt mellan de olika typerna av infrastruktur men gemensamt är alltid att vi gör det strukturerat och automatiserat i så hög grad som möjligt. Tack vare att vi ökar automatiseringen kan vi höjda både kvaliteten men också sänka kostnaderna.

Både insamling analys av data görs i hög grad automatiserat. I början är det en hel del manuellt arbete men snabbt blir det mer och mer automatiserat. Insamlingen av data är enbart en kostnad. Det är datan som är värdefull och det är förädling av de stora mängder insamlad data som är nyckeln till bra beslutsunderlag.

Vid linjeinspektion av stora områden och långa gator använder vi högupplösta RGB-kamera. Vi har i dagsläget inte möjlighet att erbjuda LIDAR.

arbetsprocess.jpg
download-2.png

Noggrann inspektion

download-2.png

Automatiserad analys

download-2.png

Snabba resultat

  • Systematisk insamling av bilder med hög upplösning och generera insiktsfulla rapporter.

  • Generera rapporter med hög precision, 3D-modeller och DXF-filer.

  • Vi håller ditt säkert team på marken och dina data i molnet.

  • En prisvärd lösning byggd på en branschledande kommersiell drönarplattform.

  • Dra nytta av ständiga förbättringar och insikter som drivs av den största databasen.

så fungerar det

90909-grey.jpg

1. Insamling

Vi går genom projektet tillsammans antingen på plats eller på distans.​ Sen samlar vi in datan och gör backup.

analys.png

2. Automatiserad analys

Analyserar av datan sker direkt utifrån era önskemål. Analys av rapporten kan eventuellt göras automatiskt eller med datorstöd.

result.png

3. Färdig rapport

Rapporten finns normalt tillgänglig online inom 24h efter utförd inspektion eller dokumentation. Både för nedladdning eller granskning online, på dator eller i mobilen.