top of page
Sök
 • Skribentens bildMax Hjalmarsson

Lathund DrönarRegler 2020


Sammanfattning av regelförändringarna


Nya regler börjar gälla för drönare från och med 1 Juli 2020. (Eventuellt flyttas införandet fram men här utgår vi från att 1 juli gäller.) Reglerna kan uppfattas som komplicerade och då många frågar ska vi här försöka förtydliga och förenkla vad som gäller.

Reglerna i korthet och vad de innebär för de flesta:

 1. Nya klasser – Drönare delas i tre kategorier som kallas ”öppen”, ”specifik” och ”certifierad”. Öppen är den vanligaste kategorin och gäller för drönare som flygs inom synhåll, högst 120 meter över mark, (med några få undantag) och som väger högst 25 kg. Den specifika och den certifierade kategorin kräver en specifik ansökan och ett specifikt tillstånd från Transportstyrelsen och dessa regler behandlas inte i den här artikeln.

 2. Krav på registrering – Nytt för öppen kategori, (den kategori som i Sverige kallas kategori 1, 2 och 3), är att i stort sett alla drönaroperatörer måste registrera sig och vissa måste även göra ett prov online. De enda som inte behöver registrerar sig är de som flyger drönare som väger mindre än 250 gram och som saknar någon typ av sensor som kan samla in personuppgifter. (Få drönare, förutom vissa leksaksdrönare, saknar kamera, vilket medför att i stort sett alla måste registrera sig).

 3. Övergångsregler – Under perioden 1-Juli-2020 till 1-Juli-2022 gäller speciella övergångsregler. De innebär bland annat att indelningen av drönare baserat på deras vikt skiljer sig, (2019/947 Artikel 22). Under övergångstiden gäller istället att drönare upp till 500g tillhör kategori A1, drönare upp till 2 kg tillhör kategori A2 och drönare upp till 25 kg tillhör kategori A3.


Den här artikeln är avgränsad till att vara en lathund för de som flyger i “öppen kategori”. Öppen kategori delas in i 3 undergrupper som benämns A1, A2 och A3. Alla drönare inom öppen kategori kommer att tillhöra någon av dessa undergrupper. Nedan behandlas vad dessa grupper innebär och vad som skiljer dem åt, både för drönare och för dig som operatör.


För de olika kategorierna gäller olika säkerhetskrav där kraven ökar ju högre risken är för flygningen. Förutom säkerhetsreglerna ska även andra lagar och regler följas, såsom allmänna luftfartsregler, regler för spridningstillstånd och GDPR också följas.Lathund

Detta gäller för marknadens vanligaste drönare

(från och med 1-Juli-2020)


Ryze Tello

Vikt: ~80g

Kategori: Begränsad A1 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022). Därefter klassas den som "Äldre modell under 250 g", och inom kategori A1 även efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen


Säkerhetsavstånd

 • Det är tillåtet att flyga över “icke-medverkande personer”, men det ska helst undvikas. Det är aldrig tillåtet att flyga över folksamlingar.

 

DJI Mavic Mini

Vikt: 249 g

Kategori: Begränsad A1 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022). Därefter klassas den som "Äldre modell under 250 g", och inom kategori A1 även efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A1


Säkerhetsavstånd

 • Det är inte tillåtet att flyga över folksamlingar.

 • Det är inte tillåtet att flyga på ett sådant sätt så att du kan förvänta dig att flyga över någon icke-medverkande person.

 

DJI Spark

Vikt: ~300g

Kategori Begränsad A1 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022). Därefter, “Äldre modell under 25 kg”, dvs. kategori A3 från och med 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A1


Säkerhetsavstånd (till 1 juli 2022*)

 • Det är inte tillåtet att flyga över folksamlingar.

 • Det är inte tillåtet att flyga på ett sådant sätt så att du kan förvänta dig att flyga över någon icke-medverkande person.

 

Parrot Anafi 4K

Vikt: 320 g

Kategori A1 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

“Äldre modell under 25 kg”, kategori A3 efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A1


Säkerhetsavstånd: (till 1 juli 2022*)

 • Det är inte tillåtet att flyga över folksamlingar.

 • Det är inte tillåtet att flyga på ett sådant sätt så att du kan förvänta dig att flyga över någon icke-medverkande person.

 

DJI Mavic Air (1)

Vikt: 430 g

Kategori A1 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

“Äldre modell under 25 kg”, kategori A3 efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A1


Säkerhetsavstånd: (till 1 juli 2022*)

 • Det är inte tillåtet att flyga över folksamlingar.

 • Det är inte tillåtet att flyga på ett sådant sätt så att du kan förvänta dig att flyga över någon icke-medverkande person.

 

DJI Mavic Air 2

Vikt: 570 g

Kategori Begränsad A2 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

“Äldre modell under 25 kg”, kategori A3 efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A2

 • Genomföra en praktisk självutbildning


Säkerhetsavstånd: (till 1 juli 2022*)

 • Minst 50 meters säkerhetsavstånd till icke-deltagande personer.

 

DJI Mavic 2 Pro/Zoom/Enterprise

Vikt: 907 g / 905 g / 1100 g

Kategori: Begränsad A2 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

“Äldre modell under 25 kg”, kategori A3 efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A2

 • Genomföra en praktisk självutbildning


Säkerhetsavstånd (till 1 juli 2022*)

 • Minst 50 meters säkerhetsavstånd till icke-deltagande personer.

 

DJI Phantom 3 / 4 / 4 RTK

Vikt: ~1391 g

Kategori Begränsad A2 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

Därefter som "Äldre modell under 25 kg", dvs. kategori A3 fr.o.m. 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A2

 • Genomföra en praktisk självutbildning

Säkerhetsavstånd (till 1 juli 2022*)

 • Minst 50 meters säkerhetsavstånd till icke-deltagande personer.

 • Aldrig över folksamlingar.

 

Sensefly eBee X

Vikt: ~1,4 kg

Kategori Begränsad A2 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

Äldre modell under 25 kg, kategori A3 efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A2

 • Genomföra en praktisk självutbildning

Säkerhetsavstånd (till 1 juli 2022*)

 • Minst 50 meters säkerhetsavstånd till icke-deltagande personer.

 

DJI Inspire 2 Pro

Vikt: 4 250 g

Kategori Begränsad A3 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

Äldre modell under 25 kg, kategori A3 efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A1/A3

Säkerhetsavstånd (till 1 juli 2022*)

 • Minst 150 meters säkerhetsavstånd till bostads-, affärs-, industri- och rekreationsområden. Flygningen ska utföras där piloten “rimligen kan förvänta sig att inga icke-medverkande personer kommer” vara.

 

DJI Matrice 200 V2

Vikt: 6,14 kg

Kategori Begränsad A3 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

Äldre modell under 25 kg, kategori A3 efter 1-Juli-2022.

Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A1/A3

Säkerhetsavstånd (till 1 juli 2022*)

 • Minst 150 meters säkerhetsavstånd till bostads-, affärs-, industri- och rekreationsområden.

 • Flygningen ska utföras där piloten “rimligen kan förvänta sig att inga icke-medverkande personer kommer” vara.

 

DJI M600 Pro

Vikt: 15,5 kg

Kategori Begränsad A3 (1-Juli-2020 till 1-Juli-2022)

Äldre modell under 25 kg, kategori A3 efter 1-Juli-2022.


Du som operatör måste:

 • Läsa drönarens användarmanual och bekanta dig med den

 • Registrera dig hos Transportstyrelsen

 • Göra utbildning och teoriprov för kategori A1/A3

Säkerhetsavstånd (till 1 juli 2022*)

 • Minst 150 meters säkerhetsavstånd till bostads-, affärs-, industri- och rekreationsområden.

 • Flygningen ska utföras där piloten “rimligen kan förvänta sig att inga icke-medverkande personer kommer” vara.

 

*Observera att från 1 Juli 2022 tillhör denna drönare en ny kategori och därmed även nya säkerhetsavstånd. I tabellen nedan framgår vad som gäller då.Säkerhetsavstånd

Reglerna kan laddas ner och läsas i sin helhet här (PDF):

2019/947 och 2019/945


Författare: Max Hjalmarsson (Scanax) och Joel Sköld (JP Infonet)

bottom of page