top of page
Sök
 • Skribentens bildMax Hjalmarsson

Vad är SORA?

Sammanfattning: SORA är en riskhanteringsmetodiker för att uppskatta och hantera risk för specifika operationer för drönare (ockås referedade till som RPAS, UAS eller obemannade luftfartssystem). SORA är utvecklad av JARUS och utsedd av EASA (European Aviation Safety Agency) som föreslagen metod för riskhantering av drönare inom EU. Att metoden är föreslagen att användas inom alla EUs medlemsländer skapar förutsättningar för en homogen drönarregelverk i hela EU, med syfte att förenkla för operatörer att arbeta över landsgränserna. SORA är en ramverk av rekommendationer och är inte ett regelverk. Det är upp till medlemsländerna själva hur de väljer att tillämpa SORA.


Vem är JARUS, SORAs skapare

The Joint Authorities for Rule-making on Unmanned Systems (JARUS) är en grupp experter från de nationella luftfartsmyndigheterna (NAA) och regionala luftfartssäkerhets-organisationer från hela världen. Syftet är att rekommendera en enda uppsättning tekniska, säkerhets- och driftskrav för certifiering och säker integration av "obemannade flygplanssystem" (UAS) i luftrummet och vid flygplatser.

JARUS skapade med målet att tillhandahålla vägledning för myndigheter att basera sina egna krav på och undvika duplicerade insatser. För närvarande bidrar 52 länder, liksom den europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) och EUROCONTROL, till utvecklingen av JARUS.

 

Vad är SORA?

SORA står för Specific Operations Risk Assessment och är ett ramverk för att utvärdera och hantera risk för specifik drönaroperationer. JARUS publicerade SORA V2.0 för extern konsultation i juni 2018. Dokumentet, som är SORA, beskriver en helhetssyn på bedömningen av riskerna för både operationen och systemet (drone).

Hur fungerar SORA?

Här är en sammanfattning av SORA-processen.

 1. Beskriv ditt flyguppdrag / operation.

 2. SORA bedömmer din ursprungliga markriskklass GRC (Ground Risk Class)

 3. (optional) Minska din GRC med hänsyn till olika faktorer.

 4. Bestäm din initiala Air Risk Class (ARC).

 5. (optional) Bestäm strategiska begränsningar som kan tillämpas för att minska din slutliga ARC.

 6. Bestäm din Airspace Encounter Category (AEC) för ditt uppdrag.

 7. Fastställa krav på prestanda och robusthetsnivåer för aktuell ARC.

 8. Fastställ din SAIL-poäng utifrån final GRC och ARC.

 9. Identifiera dina operation safety objectives (OSO)

 10. Bestäm om du kan uppfylla prestandamålen relaterade till din SAIL-poäng.

Översikt över de olika stegen i SORA.

SORA och BowTie

SORA-metoden återspeglar en BowTie-modell i sin identifiering och användning av riskkontroller för att fastställa hur olika hot och konsekvenser ska hanteras. Så här kan det se ut i en komplett bild med "Threats" (hot) i olika kategorier till vänster om "knuten" (BowTie) och med "Hazards" (faror) till höger i bilden. Kortfattat handlar denna bild om att synliggöra hur olika tekniska och operationella risker kan få drönaoperanen att bli farlig för 1. människor på marken, 2. människor i luften, eller 3. kritisk infrastruktur. Den största risken, och det som myndigheter oftast är mest oroliga för är att operatören tappar kontrollen över drönaren, (s.k. fly-away) vilket kan medföra risker för samtliga tre kategorier, ffa. bemannad luftfart.


SORA i Sverige 

I Sverige börjande Transportstyrelsen använda SORA i viss utsträckning redan 2019, jämte andra modeller för att riskhantering. Transportstyrelsen är den myndinghet som utfärdar specifika drönartillstånd, s.k. kategori 5-tillstånd. I Juli 2020 börjar de nya drönarreglerna att gälla och då ska Transportstyrelsen börja tillämpa SORA fullt ut vid bedömningar och utfärdande av specifika drönartillstånd, (obs. endast katergori 5, dvs. "specifik operations").


SORA är ingen metod för ansökan utan ett ramverk och metodik för att utvärdera och hantera risk för drönaroperationer. Att skriv en 5C-fullständansökan baserad på SORA är en relativt omfattande uppgift och som många gånger kräver att man även skrvier en Operations Manual för sin organisation, om man inte redan har en sådan, men det beror givetvis på hur riskfyllt SORA bedömmer att uppdraget är.


Vad för uppdrag vill du söka tillstånd för?

Vi på Scanax har mångårig erfarenhet av att skriva ansökningar för olika drönaruppdrag, både i Sverige och utomlands. Vi hjälper er med er ansökan och ökar chanserna att få tillstånd. Vi kan även hjälpa er med ett förhandsutlåtande.


Keywords: #SORA #JARUS #riskassessment #drone #drönare #tillstånd #katergori5C

bottom of page