Skanning med drönare

3d-Skanning med drönare

Olika typer av skanning

Vi har erfarenhet av att skanna  allt från mindre kyrkor och gravfält till stora skogsareal, golfbanor, åkermark och industriområden. Med vår nya multispektralkamera har vi även möjlighet att skanna med olika typer av vegetation med ökad insikt genom att mäta klorofyll-densitet. Fråga oss gärna för mer information.

Vi tar ansvar för leverans 

Vi ansvarar för flygsäkerhet, tillstånd, och leveranssäkerhet. Vi dokumenterar alltid vad vi kommit överens om för att undvika missförstånd och tills dags datum har vi inte haft en enda missnöjd kund. Det är vi stolta över!

Vi har processer för att hantera stora mängder data och med hjälp av molntjänster kan vi snabbt och effektivt hjälpa er att processa och leverera geo-refereade ortofoton, punktmoln, 3D-mech och texturmodeller. Genom Pix4D erbjuder vi även möjlighet för att att se och mäta era modeller direkt i en webbläsare. Fråga oss gärna för mer information för just dina behov och ändamål. 

Hårdvara

  • Phantom 4 RTK

  • Sensefly eBee RTK

Mjukvara

  • Pix4D

  • DJI Terra

  • Agisoft

  • Mechlab

senseFly-eBee-RTK.png
p4-rtk.jpg

3D-skannad Golfbana

Ortofoto anläggningsområde

hillsgk.png

3D-modell av byggnad

mölndal_kyrka2.png

3D-modell och volymberäkning

volymmatning skanning 3d exempel--4.jpg

rikstäckande tjänster

Vi har rikstäckande tjänsteerbjudanden genom vårt nätverk med samarbetspartners och täcker idag in hela Sverige med utgångspunkt från Luleå, Storuman, Östersund, Borlänge, Karlstad, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Kalmar och Malmö. Det gör att vi kan hålla nere våra resekostnader och erbjuda konkurrenskraftiga priser. Beroende på vilken tjänst som efterfrågas kan inspektörens erfarenhet gå före geografisk placering.

sverigekarta_2019.jpg